Viewing: Kahnemann

Mar 2

Mart 2, 2014

Erasmus

Erasmus ve Kahnemann elele, ya da rasyonelliğin imkansızlığı üzerine…

Rasyonel insan aydınlanma düşüncesinin belkemiği. Serbest piyasa metaforu ve demokrasi gibi modern dünya icatları da bireyin akılcılığı varsayımı üzerine kurulmuşlar. Son dönemde popüler olan davranışsal ekonomi bireyin rasyonelliği konusunda sayısız soru işareti ortaya koyuyorlar. Peki, akıldışı olduğumuzu anlamak için bu kadar beklememiz mi gerekiyordu? Aydınlanma çağı düşünürlerinden Erasmus, 1509 tarihli “Deliliğe Övgü” adlı çalışmasında bizim bildiğimiz akılcı insan konusunda soruları sormuş bile. Erasmus’un delilik  listesinde Kahnemann’ın “iyimserlik yanılgısı” başta olmak üzere çok sayıda yanılgıyı bulabiliyoruz. Keşke serbest piyasa veya demokrasi…

Posted in Düşünme Hataları, Genel, Yanılgılar | By

Şub 9

Şubat 9, 2014

Davranışsal Ekonomiyi nasıl da yok sayıverdik?

Davranışsal Ekonomiyi nasıl da yok sayıverdik?

Davranışal Ekonomi terimini yeni duymuş olabilirsiniz. 2008 Krizi ve rasyonalitenin ölümü olmasaydı, hiç kimse de duymazdı zaten. Bugün en az iki Nobel Ödülü kazanmış bu yeni yaklaşımı kim icat etti? Richard Thaler ya da Daniel Kahnemann bu açılımın fikir babaları gibi gözükse de, ilk dile getiren yabancı değil Adam Smith. Şaka olarak yaptığı “görünmez el” alegorisinin yaygınlığı yüzünden kötü bir nama sahip olan Smith, az bilinen “Theory of Moral Sentiments” (1759) çalışmasında bu konuyu tartışmış bile…   Bkz.- With My…

Posted in Davranışsal Ekonomi, Genel | By