Viewing: Beyin

Eyl 9

Eylül 9, 2014

Neden kaytarmayı bu kadar çok seviyoruz?

Neden kaytarmayı bu kadar çok seviyoruz?

  Hepimiz kaytarmayı çok severiz. Tıpkı benim şu anda yaptığım gibi. Peki neden kaytarmayı çok seviyoruz? Sorunun yanıtı bizim aslında birden fazla “ben”den oluşmamız. Bugünkü ben hakkındaki algılarımız gerçekten çok farklı olabildiği gibi; gelecekteki “ben” hakkında da çok yanılıyor olabilirim. O kadar ki, gelecekteki “ben”, tamamen bana yabancı birisi gibi gelebilir. Kaytardığımız zaman, yapmamız gereken işi başkasına devrediyoruz; o başkası gelecekteki “ben”den başkası değil oysa. Gelecekteki ben ile bugünkü ben arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin; daha iyi kararlar almak için şart olduğunu…

Posted in Beyin, Düşünme Hataları, Genel, Ruh Halleri | By

Mar 23

Mart 23, 2014

liar

Biraz ahlaksızlık, yaratıcılığı tetikliyor… Ama biraz…

Ahlakın yokluğunda bir toplumun var olamayacağı açık. Herkesin ahlaklı olduğu bir toplumun ütopyadan bile öte olduğu da. Ahlaksız davrananların kısa vadede karlı çıktıklarını da biliyoruz. Peki ahlaksızlığın umulmadık bir işlevi de olabilir mi? Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaptıkları deneyde yalan söyleyen deneklerin daha yaratıcı olduklarını keşfetmişler. Araştırmacılara göre “bir kere yalan söylediniz mi, oyunun kurallarını bozuyorsunuz ve düşünmenizin önündeki engeller kalkıyor”. Yalanların düşünceleri özgürleştirdiği iddiası hem derslerde öğrendiklerimize hem de yaşam deneyimime aykırı düşüyor. Benim deneyimim söylenen her yalanın prangaya bir…

Posted in Beyin, Genel | By

Mar 23

Mart 23, 2014

Geleceği öngörebiliyor muyuz?

Geleceği öngörebiliyor muyuz?

Geleceği öngörebilmek insanoğlunun en büyük düşlerinden biri. Olmasaydı astrolojiye bu kadar düşkün olur muyduk? Zihinbilimin bize bu konuda anlatacakları var. Yapılan çalışmalar, insanların olasılıklı ve olasılıksız olayları hissedebildiklerini gösteriyormuş. Kararsızlıkla karşı karşıya kaldığınızda, içgüdünüzü dinlemek için bir iyi sebep daha. Bkz. Scoop.it – With My Right Brain See on deanradin.blogspot.com

Posted in Beyin, Genel | By

Şub 23

Şubat 23, 2014

granda

Hayalgücünün Zihinbilimi…

Hayalgücü iyi birşeydir. Eğitim sistemimizde “İspanya’da şato kurmak” pek arzulanan birşey olmasa da. Ya da “ayakları yere basmanın” bir erdem olduğu öne sürülse de; hayalgücü iyi birşeydir. Ve aslında ayakta durabilmemizi de sağlayan hayalgücümüzdür. Yaşamın sürekli çözümler bulmak olduğunu hatırlarsak, sorunlar karşısında sıkıştığımız ve çözümlerin çok uzakta olduğunu düşündüğümüz anların çokluğu şaşırtıcı değil. İşte o sıkıştığımız anlarda çözüm hayalgücümüzden geçiyor. Vücudumuzda az bir yer kaplamasına rağmen enerjimizin kayda değer kısmını tüketen (bazal metabolizmanın yüzde 20’si) beynimiz aslında tembel bir organ…

Posted in Beyin | By

Şub 17

Şubat 17, 2014

istanbul

Nostalji bugünden çok yarınla ilgili…

Yaş ilerledikçe insanın nostaljiye daha fazla düşkün olması şaşırtıcı değil. Ama nostaljiyi tetikleyen unsur geçmişe duyulan özlemle beraber geleceğe yönelik umutsuzluk. Ekteki makalede yer alan 4 çalışma nostaljinin geleceğe yönelik iyimserliği arttırdığını gösteriyor. Geçmişteki güzel günleri özlemek, gelecekte de güzel günler olacağını düşündürüyor demek ki. O zaman “la nostalgie n’est plus ce quelle etait” ya da nerede bizim zamanımızın nostaljileri…   See on Scoop.it – With My Right Brain See on www.ncbi.nlm.nih.gov

Posted in Beyin | By

Şub 16

Şubat 16, 2014

shakespeare

Hamlet ve Zihinbilim: Ne kadar geriye gidebiliriz ki?

Shakespeare’in -ya da bu isimle yazan her kimse- zamanının ötesinde bir uzgörüsü olduğunu biliyoruz. Peki tiyatronun büyük üstadı, çağdaşları beyini kanı soğutmaya yarayan bir organ olarak görürken, zihinbilimden haberdar olabilir miydi? Lianne Habinek “mümkündür” diyor. Günümüzde zihinbilimcilerin insan beyninin işleyişini analiz etmekte kullandıkları “lezyon” çalışmaları, düşünülenden daha eski. M.O. 200 tarihlerinde Bergama’da tabip olarak çalışan Galen’in hastaları genelde gösterilerde yaralanmış gladyatörlerdi. Galen de bu sayede kafa yaralanması yaşamış çok sayıda vaka görebildi ve beyinin işlevlerini lezyonlar üzerinden açıklayabildi. Yazar muhtemelen…

Posted in Beyin | By